Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Zasady i tryb przyjmowania na studia

Uchwały

  • Uchwała Senatu nr 03/06/2023 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2024/2025 Pobierz
  • Uchwała Senatu nr 03/06/2022 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2023/2024 Pobierz
  • Uchwała Senatu nr 03/06/2021 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 Pobierz
  • Uchwała Senatu nr 03/06/2020 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 Pobierz
  • Uchwała Senatu nr 10/2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021 Pobierz
  • Uchwała Senatu nr 28/2018 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020 Pobierz
  • Uchwała Senatu nr 16/2018 w sprawie zasad i trybu przyjmowania na studia I i II stopnia w roku akademickim 2019/2020 Pobierz
  • Uchwał Senatu nr 03/2018 w sprawie zasad i trybu przyjmowania na kierunek Zarządzanie studia I i II stopnia w roku akademickim 2018/2019 Pobierz
  • Uchwała Senatu nr 15/2017 w prawie zasad i trybu przyjmowania na studia I stopnia w roku akademickim 2018/2019 Pobierz