Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Absolwent ANSiM

Szanowna Absolwentko, Szanowny Absolwencie!

Zgodnie z art. 13a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku: Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych została zobowiązana do wdrożenia i realizacji Programu Monitorowania Karier Zawodowych Absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia dla potrzeb przyszłych absolwentów oraz potrzeb rynku pracy. Badanie odbywa się po roku oraz po pięciu latach od ukończenia studiów.

Dzięki przekazanym przez Was informacjom będziemy w stanie lepiej pracować na rzecz rozwoju Uczelni, m.in.: dostosowywać programy nauczania do wymogów rynku pracy, promować swoich absolwentów.

Uczestnictwo w monitoringu jest dobrowolne. Jeśli wyrazisz na to zgodę, zadamy Ci kilka pytań drogą pocztową lub e-mailem.

Deklaracja uczestnictwa do pobrania

Wypełnione deklaracje należy zostawić w dziekanacie ANSiM, pok. 200, II piętro, ul. Zamojska 47, w godzinach pracy dziekanatu (pon. – czw. 8.00 – 16.00; piątki 8.00 – 18.00, soboty 8.00 – 16.00).

Dziękujemy!!!