Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Opłaty za studia

Tabele opłat za studia w Akademii Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademii Nauk Stosowanych w roku akademickim 2024/2025

Plik z wysokością opłat do pobrania
Zarządzenie Kanclerza nr 01/05/2024 w sprawie regulaminu opłat za studia w roku akademickim 2024/2025 Pobierz

  1. Opłaty rekrutacyjne na studia dla kandydatów w roku akademickim 2024/2025:
    1. wysokość opłaty rekrutacyjnej uzależniona jest od terminu złożenia dokumentacji rekrutacyjnej.
    2. kandydaci składający dokumentację rekrutacyjną wnoszą opłatę rekrutayjną według zamieszczonej tabeli
Opłata rekrutacyjna w roku akademickim 2024/2025 dla studiów I, II stopnia i jednolitych magisterskich:
  Nabór na rok akademicki 2024/2025
Kierunek studiów Dokumenty złożone do dnia 31.07.2024 opłata rekrutacyjna wynosi Dokumenty złożone od dnia 01.08.2024 opłata rekrutacyjna wynosi
Wszystkie kierunki studiów 0 zł 85 zł
Tabela opłat czesnego za studia dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025 - studia I stopnia (licencjackie):
Kierunek I stopnia (licencjackie) Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
miesięczne 10 rat semestralne 2 raty roczne 1 rata z 5% zniżką Opata za rok miesięczne 10 rat semestralne 2 raty roczne 1 rata z 5% zniżką Opata za rok
Dietetyka 1
2
3
1/2
3/4
5/6
610
630
650
2900
3000
3100
5510
5700
5890
5800
6000
6200
610
610
610
2900
2900
2900
5510
5510
5510
5800
5800
5800
 
Kosmetologia 1
2
3
1/2
3/4
5/6
650
670
670
3100
3200
3200
5890
6080
6080
6200
6400
6400
630
630
630
3000
3000
3000
5700
5700
5700
6000
6000
6000
 
Pielęgniarstwo 1
2
3
1/2
3/4
5/6
620
640
640
3000
3100
3100
5700
5890
5890
6000
6200
6200
       
 
Praca socjalna 1
2
3
1/2
3/4
5/6
360
360
380
1700
1700
1800
3230
3230
3420
3400
3400
3600
360
360
380
1700
1700
1800
3230
3230
3420
3400
3400
3600
 
Psychologia 1
2
3
1/2
3/4
5/6
580
620
620
2800
3000
3000
5320
5700
5700
5600
6000
6000
580
620
620
2800
3000
3000
5320
5700
5700
5600
6000
6000
 
Ratownictwo medyczne 1
2
3
1/2
3/4
5/6
880
880
880
4200
4200
4200
7980
7980
7980
8400
8400
8400
880
880
880
4200
4200
4200
7980
7980
7980
8400
8400
8400
 
Socjologia 1
2
3
1/2
3/4
5/6
460
460
460
2200
2200
2200
4180
4180
4180
4400
4400
4400
480
480
500
2300
2300
2400
4370
4370
4560
4600
4600
4800
 
Techniki dentystyczne 1
2
3
1/2
3/4
5/6
940
940
940
4500
4500
4500
8550
8550
8550
9000
9000
9000
880
880
880
4200
4200
4200
7980
7980
7980
8400
8400
8400
 
Zarządzanie 1
2
3
1/2
3/4
5/6
460
480
480
2200
2300
2300
4180
4370
4370
4400
4600
4600
420
460
460
2000
2200
2200
3800
4180
4180
4000
4400
4400

Opłacający studia według własnego uznania wybiera system opłat: (miesięczny: 10 rat, semestralny – 2 raty, lub roczny – 1 rata), dokonując pierwszej raty opłaty czesnego w określonej wysokości w wyznaczonym terminie na konto ANSiM.

W ostatnim roku studiów możliwy jest jedynie również system opłat: miesięczny – 10 rat, semestralny – 2 raty lub roczny – 1 rata.

Studenci, którzy opłacają czasne za studia za cały rok akademicki do 30 września, korzystają z 5% zniżki

Tabela opłat czesnego za studia dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025 - studia II stopnia (magisterskie):
Kierunek II stopnia (magisterskie) Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
miesięczne 10 rat semestralne 2 raty roczne 1 rata z 5% zniżką opłata za rok miesięczne 10 rat semestralne 2 raty roczne 1 rata z 5% zniżką opłata za rok
Kosmetologia 1
2
1/2
3/4
670
670
3250
3250
6175
6175
6500
6500
670
670
3200
3200
6080
6080
6400
6400
Pielęgniarstwo 1
2
1/2
3/4
670
670
3250
3250
6175
6175
6500
6500
620
660
3000
3200
5700
6080
6000
6400
Zarządzanie 1
2
1/2
3/4
480
520
2300
2500
4370
4750
4600
5000
440
480
2200
2300
4180
4370
4400
4600

Opłacający studia według własnego uznania wybiera system opłat: (miesięczny: 10 rat, semestralny – 2 raty lub roczny – 1 rata), dokonując pierwszej raty opłaty czesnego w określonej wysokości w wyznaczonym terminie na konto ANSiM.

W ostatnim roku studiów możliwy jest również system opłat: miesięczny – 10 rat, semestralny – 2 raty lub roczny – 1 rata.

Studenci, którzy opłacają czesna za studia, za cały rok akademicki, do 30 września, korzystają ze 5% niki

Tabela opłat czesnego za studia dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2024/2025 - Studia jednolite pięcioletnie magisterskie:
Kierunek Rok Semestr Stacjonarne Niestacjonarne
miesięczne 10 rat semestralne 2 raty roczne 1 rata z 5% zniżką opłata za rok miesięczne 10 rat semestralne 2 raty roczne 1 rata z 5% zniżką Opłata za rok
Psychologia 1
2
3
4
5
1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
620
620
620
620
620
3000
3000
3000
3000
3000
5700
5700
5700
5700
5700
6000
6000
6000
6000
6000
580
620
620
620
620
2800
3000
3000
3000
3000
5320
5700
5700
5700
5700
5600
6000
6000
6000
6000
Fizjoterapia 1
2
3
4
5
1/2
3/4
5/6
7/8
9/10
480
520
520
520
520
2300
2500
2500
2500
2500
4370
4750
4750
4750
4750
4600
5000
5000
5000
5000
480
520
520
520
520
2300
2500
2500
2500
2500
4370
4750
4750
4750
4750
4600
5000
5000
5000
5000

Opłacający studia według własnego uznania wybiera system opłat: (miesięczny: 10 rat, semestralny – 2 raty lub roczny – 1 rata), dokonując pierwszej raty opłaty czesnego w określonej wysokości w wyznaczonym terminie na konto ANSiM.

W ostatnim roku studiów możliwy jest również system opłat: miesięczny – 10 rat, semestralny – 2 raty lub roczny – 1 rata.

Studenci, którzy opłacają czesna za studia, za cały rok akademicki, do 30 września, korzystają ze zniżki

Wprowadza się harmonogram opłat czesnego w roku akademickim 2024/2025:

 

Harmonogram wpłat w roku akademickim 2024/2025
miesięcznie Termin wpłaty Termin wpłaty
rata 25.09. 31.03.
rata 31.10. 30.04.
rata 30.11. 31.05.
rata 31.12. 15.06.
rata 31.01. 31.07.
rata 25.02. 31.08.
semestralnie 25.09. 25.02.
rocznie 25.09.

 

Płatności

Wpłaty należy dokonać na:

Akademia Nauk Społecznych i Medycznych w Lublinie - Akademia Nauk Stosowanych

20-102 Lublin, ul. Zamojska 47

Nr rachunku bankowego Alior Bank S.A. 39 2490 0005 0000 4520 2292 3812

W tytule przelewu należy podawać:

  • imię i nazwisko,
  • kierunek studiów,
  • rok i tryb (dzienne lub zaoczne),
  • opłata tytułem np.: opłata rekrutacyjna, czesne I rata, czesne za I semestr, itp.

:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.

Druk wpłaty do pobrania poniżej

Druk wpłaty za studia