Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Pielęgniarstwo studia I stopnia
studia licencjackie

Informacje ogólne

 • Czas trwania: 6 semestrów
 • Rodzaj studiów: studia I stopnia
 • Tryb studiów: stacjonarne
 • Uzyskany dyplom: licencjat pielęgniarstwo
 • Opłaty za studia: raty już od 400 zł
 • Limit przyjeć: Dbając o jakość nauczania i komfort studentów na zajęciach wprowadza się następujący limit przyjęć na kierunku pielęgniarstwo I stopnia i wynosi on 50 miejsc

Szanowni Państwo kandujący na studia,
Informujemy, że sam fakt dokonania przez kandydata rejestracji na danym kierunku studiów, nie oznacza wpisania na listę studentów, może być to dokonane tylko po przekazaniu kompletu dokumentów na Uczelnię. Wobec powyższego osoby, które zarejestrowały się nawet w najwcześniejszych terminach, a nie dostarczyły dotychczas niezbędnych dokumentów muszą się liczyć z tym, że ich miejsce zajmą osoby, które zarejestrowały się później, ale złożyły pełną dokumentację, dlatego też będą miały zagwarantowane wpisanie na listę studentów. Dotyczy to również osób z dodatkowego limitu.
Zachęcamy do jak najszybszego dopełnienia niezbędnych formalności. Ponieważ decyduje dzień złożenia pełnej dokumentacji.

Opłaty za studia - raty już od 400 zł

Zobacz - mamy dla Ciebie promocje i stypendia

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać. https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE

Do kogo skierowane są studia?

Osoby, które zamierzają studiować pielęgniarstwo, muszą być świadome, że jest to zawód zaufania społecznego o szczególnie doniosłym znaczeniu publicznym w kontekście bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Jest to profesja o wyjątkowym charakterze, której misyjność jest związana z opieką nad pacjentem, ma jednoznacznie określone zadania, gdzie wymogi formalnoprawne uprawniające do wykonywania zawodu są ściśle powiązane z pożądanymi społecznie wymaganiami pozaformalnymi wynikającymi z misyjnego charakteru pielęgniarstwa, takimi jak nienaganna postawa moralna, etyczna, wysoka kultura osobista, godne podejście do pacjenta oraz przestrzeganie tajemnicy związanej z wykonywaną pracą.

Efekty kształcenia dla kierunku - pobierz

Sylabusy - pobierz

Praca po studiach – perspektywy zawodowe

 • Szpitale
 • Jednostki systemu ratownictwa medycznego
 • Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Podmioty lecznicze
 • Ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej
 • Sanatoria i uzdrowiska
 • Domy pomocy społecznej
 • Placówki nauczania i wychowania
 • Uczelnie, instytucje naukowo-badawcze

Proponowany wykaz zajęć dydaktycznych:

 1. Technologia informacyjna
 2. Anatomia
 3. Fizjologia
 4. Patologia
 5. Genetyka
 6. Biochemia i biofizyka
 7. Mikrobiologia i parazytologia
 8. Farmakologia
 9. Radiologia
 10. Psychologia
 11. Socjologia
 12. Pedagogika
 13. Prawo z ochroną własności intelektualnej
 14. Zdrowie publiczne
 15. Filozofia i etyka pielęgniarki
 16. Podstawy pielęgniarstwa
 17. Promocja zdrowia
 18. Podstawowa opieka zdrowotna
 19. Dietetyka
 20. Badania fizykalne
 21. Badania naukowe w pielęgniarstwie
 22. Przedmiot fakultatywny: Zakażenia szpitalne
 23. Przedmiot fakultatywny: Język migowy
 24. Przedmiot fakultatywny: Promocja zdrowia psychicznego
 25. Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne
 26. Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 27. Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 28. Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne
 29. Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 30. Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 31. Rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 32. Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 33. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 34. Opieka paliatywna
 35. Podstawy ratownictwa medycznego

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrany kierunek
 4. Dostarcz do Biura Rekrutacji wymagane dokumenty