Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Załatw sprawę

© All rights reserved. Designed by ANSiM.

Pielęgniarstwo II stopnia
studia magisterskie

Informacje ogólne

 • Czas trwania: 4 semestry
 • Rodzaj studiów: studia II stopnia
 • Tryb studiów: stacjonarne i niestacjonarne
 • Uzyskany dyplom: magister pielęgniarstwa
 • Opłaty za studia: raty już od 375 zł

Szanowni Państwo kandydujący na studia,
Informujemy, że sam fakt dokonania rejestracji na danym kierunku studiów nie oznacza wpisania na listę studentów, może być to dokonane tylko po przekazaniu kompletu dokumentów. Wobec powyższego osoby, które zarejestrują się nawet po przekroczeniu limitu przyjęć, a dostarczą komplet dokumentów będą wpisywane na listę studentów, z wyłączeniem tych, którzy tej rejestracji dokonali wcześniej, a kompletu dokumentów nie złożyli. Dlatego zachęcamy do jak najszybszego dopełnienia niezbędnych formalności.

Opłaty za studia - raty już od 375 zł

Zobacz - mamy dla Ciebie promocje i stypendia

Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię "Nursing Now” Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto wybrać. https://youtu.be/SVOHo_Q_ElE

Do kogo skierowane są studia?

Kształcenie na studiach drugiego stopnia mogą podejmować osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo i legitymują się tytułem zawodowym licencjata pielęgniarstwa.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, które uzyskasz - pobierz

Sylabusy - pobierz

Praca po studiach – perspektywy zawodowe

 • Szpitale
 • Jednostki systemu ratownictwa medycznego
 • Zakłady podstawowej opieki zdrowotnej
 • Zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze
 • Podmioty lecznicze
 • Ośrodki opieki paliatywno-hospicyjnej
 • Sanatoria i uzdrowiska
 • Domy pomocy społecznej
 • Placówki nauczania i wychowania
 • Uczelnie, instytucje naukowo-badawcze

Dlaczego warto wybrać ANSiM? sprawdź

Proponowany wykaz zajęć dydaktycznych:

 1. Teoria pielęgniarstwa
 2. Pielęgniarstwo europejskie
 3. Komunikacja kliniczna
 4. Zarządzanie jakością
 5. Telenursing
 6. Pielęgniarstwo transkulturowe
 7. Zarządzanie w pielęgniarstwie
 8. Edukacja terapeutyczna
 9. Programy zdrowotne
 10. Profilaktyka w pielęgniarstwie rodzinnym
 11. Profilaktyka w pielęgniarstwie pediatrycznym
 12. Metodologia badań naukowych
 13. Endokrynologia
 14. Nefrologia i dializoterapia
 15. Chirurgia naczyniowa
 16. Intensywna terapia
 17. Pielęgniarstwo w nefrologii
 18. Pielęgniarstwo w diabetologii
 19. Pielęgniarstwo w chorobach układu oddechowego
 20. Mechanizmy działania leków i wystawianie recept
 21. Terapia produktami leczniczymi i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia
 22. EBN w praktyce
 23. Kardiologia
 24. Gastroenterologia
 25. Neurotraumatologia
 26. Opieka nad pacjentem z przetoką jelitową
 27. Pielęgniarstwo angiologiczne
 28. Leczenie ran
 29. Pielęgnowanie w chorobach demielinizacyjnych
 30. Pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
 31. Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne
 32. Endoskopia
 33. Terapia bólu
 34. Wybrane aspekty transplantologii
 35. Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 36. Dydaktyka medyczna
 37. Hematologia
 38. Otolaryngologia
 39. Pielęgniarstwo w kardiologii
 40. Opieka długoterminowa i domowa
 41. Farmakologia kliniczna
 42. Choroby zakaźne i tropikalne
 43. Pielęgniarstwo w hematologii
 44. Opieka pielęgniarska w psychiatrii środowiskowej
 45. Współczesna onkologia
 46. Pielęgniarstwo ratunkowe
 47. Podstawy balneologii i medycyny fizykalnej
 48. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 49. Ustawodawstwo zawodowe
 50. Podstawy psychoterapii
 51. Specyfika i systemy opieki geriatrycznej
 52. Pielęgniarstwo w kardiochirurgii
 53. Pielęgniarstwo w neurotraumatologii
 54. Przewlekłe choroby wieku dziecięcego
 55. Diagnostyka obrazowa
 56. Diagnostyka laboratoryjna
 57. Neuropsychologia
 58. Pielęgniarstwo w alergologii
 59. Pielęgniarstwo operacyjne

Rekrutacja w kilku krokach:

 1. Jeśli jeszcze nie masz konta na naszej UczelniOnline.WSNS - załóż je i zapisz się
 2. Po założeniu konta, kliknij na link aktywacyjny, który zostanie wysłany na Twoją pocztę e-mail
 3. Przejdź na UczelniaOnline.WSNS do zakładki "Moje studia", a tam wybierz interesujacy Cię rodzaj rekrutacji, wypełnij brakujące dane dotyczące ukończonej szkoły i zapisz się na wybrany kierunek
 4. Dostarcz do Biura Rekrutacji wymagane dokumenty